2019

The year of the quilts!

English

This year was a complete break from painting. 

 

Adéle spent this year making quilts. Often quilting, painting, sculpting all mix throughout the year, but painting held very little interest this year. And none were made.

 

In hindsight, sewing turned into painting. The straight and neat lines stitched to piece the fabric together. Giving way to play with the stitching in the centre of the geometric pieces that make a quilt. The centre became miniature canvasses for the thread to be stitched akin to expressionist brushstrokes in the center of the quilts. And the rest of the squares around it are the painting and framework.

Dutch

Dit jaar was een complete onderbreking van het schilderen.

 

Adéle is dit jaar bezig geweest met het maken van quilts. Vaak werd quilten, schilderen en beeldhouwen gemengd, maar schilderen kwam er gewoon niet van.

 

Achteraf gezien veranderde naaien in schilderen. Rechte en nette lijnen stukken om de vodden bij elkaar te brengen om vervolgens in het midden van de geometrisch opgebouwde vodden met de draad van de machine te spelen. Het garen wordt dan de verf om expressionistische penseelstreken te maken in het midden van de quilts. En de rest van de vierkanten eromheen zijn het schilderij en het raamwerk.

Afrikaans

Hierdie jaar was 'n volledige breek van die skilderkuns.

 

Adéle het hierdie jaar quilts gemaak. Dikwels is quilts maak, verfwerk, beeldhouwerk alles gemeng, maar hierdie jaar was nie die jaar om skilderye te maak nie.

 

Agteraf gesien het naaldwerk begin op skilderwerk lyk. Regte en netjiese lynen stuk om die lappies bymekaar te bring word toe afgewissel met bietjie speel met garing. In die middelt van die geometries opgebouwde lappies is amper ekspressionistiese kwashale, maar den met garing steke. Die geometriese opbouw van n quilt word toe die canvas en raamwerk, vir die skildery binne.

Quilt by Adéle du Plessis, for her daughter's 30th birthday.

This quilt was gifted to Adéle's daughter for her 30th birthday in 2020. The daughter framed it herself. Adéle's other daughters received similar pieces, but were framed how she imagined them to be presented. Those are tightly framed, where the outer stitching is not visible.

Deze quilt is gemaakt voor de 30e verjaardag voor de dochter van Adéle. Haar dochter heeft hem zelf ingelijst. De andere dochters van Adéle ontvingen soortgelijke stukken, maar werden ingelijst hoe ze zich voorstelde dat ze zouden worden gepresenteerd. Die zijn strak omlijst, waarbij de buitenste stiksels niet zichtbaar zijn.

Hierdie stuk was 'n geskenk vir Adéle se dogter se dertigste verjaardag in 2020. Haar dogter het dit self geraam. Adéle se ander dogters het soortgelyke stukke ontvang, wat ingeraam is meer hoe sy in gedagte gehad het. Waar die buitenste stiksel nie sigbaar is nie.