The year of colour and texture

Silver paintings with layers made by Adéle du Plessis

English

A year spent playing with colour and texture.


Every painting is built up of layers and layers of paint.

Dutch

Een jaar lang spelen met kleur en textuur.


Elk schilderij is opgebouwd uit lagen en verflagen.

Afrikaans

'N Jaar spandeer met kleur en tekstuur.


Elke skildery is opgebou uit lae en lae verf.

Layer 1

Coffee mixed with white latex paint at the base. Liters and liters.

Laag 1

Koffie gemengd met witte latexverf aan de basis. Liters en liters.

Laag 1

Koffie gemeng met wit latexverf aan die onderkant. Liter en liter.

Layer 2 - 800(?)

Acrylic colours, in different shades and techniques. 

Nieuwbouwhoek (2017) Adéle du Plessis

Laag 2 - 800(?)

Acrylverf, in verschillende tinten en technieken.

 

 

 

Detail of Nieuwbouwhoek (2017) Adéle du Plessis

Laag 2 - 800(?)

Akrielkleure, in verskillende skakerings en tegnieke.

Back of Nieuwbouwhoek (2017) Adéle du Plessis

Final Paint Layer

Silver paint

 

Final-final finish


Using a sand grinder to expose the different layers of paint.

 

 

The final painting is reflective and mirrors light.

 

Resulting in a minimalist painting from an extremely time consuming and messy process.

 

 

The basis art theory behind the paintings is Spatialism, where the viewer is made aware of the painting process's materiality.

Final Painting by Adéle du Plessis

Laatste verf laag

Zilveren verf

 

Laatste-finale finish


Gebruik een zandmolen om de verschillende verflagen bloot te leggen.

 

 

Het uiteindelijke schilderij is reflecterend en spiegelt licht.

 

Met als resultaat een minimalistisch schilderij vanuit een extreem tijdrovend en rommelig proces.

 


De basiskunsttheorie achter de schilderijen is Spatialisme, waarbij de toeschouwer bewust wordt gemaakt van de materialiteit van het schilderproces.

Detail of Final Painting by Adéle du Plessis

Finale verf laag

Silwer verf

 

Laatse-finale finale


Gebruik 'n sandmeul om die verskillende verflae te ontbloot.

 

 

Die finale skildery is weerkaatsend en weerspieël die lig.

 

Die resultaat is 'n minimalistiese skildery uit 'n uiters tydrowende en deurmekaar proses.

 


Die basiese kunsteorie agter die skilderye is Ruimtelikheid, waar die kyker bewus gemaak word van die wesenlikheid van die skildery.

Side of Final Painting by Adéle du Plessis

Not all paintings were equally interesting once a sand grinder was used to expose the layers of paint underneath.

Niet alle schilderijen waren even interessant toen een zandmolen werd gebruikt om de onderliggende verflagen bloot te leggen.

 

 

Nie alle skilderye was ewe interessant as 'n sandmeul gebruik is om die verflaag onderaan bloot te lê nie.